CSR

_________________________

Corporate Social Responsibility

Självklart är vi med och visar vårt sociala engagemang.

Vi har valt att stödja följande projekt.

Töcksfors IF
Vi på Mr.Pino har valt att stötta Töcksfors IF.